Budują rakiety, ale mają nieuzupełniony zeszyt. Najbardziej uzdolnionych uczniów też dotknęła pandemia

Podczas pandemii opinia publiczna koncentrowała się w największym stopniu na najsłabszych uczniach, a jak poradzili sobie ci szczególnie uzdolnieni? – Mają często zaniżone osiągnięcia szkolne, bo koncentrują się na jakiejś jednej dziedzinie (np. budują rakietę w garażu) i nie osiągają tego poziomu wszechstronności, którego nauczyciele oczekują. Otoczenie mówi o nich, że są dziwni, a nie wybitni – mówiła w TOK FM Maria Mach, dyrektorka biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.