Kurator będzie decydował, a samorząd poniesie koszty. Na takie zmiany nie ma zgody

W ubiegłym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji Prawa oświatowego, w myśl którego kuratorzy mieliby zyskać dodatkowe obowiązki. Według członków Związku Powiatów Polskich to wzmocnienie roli kuratora i zarazem zmarginalizowanie roli samorządów, na co nie ma ich zgody.