„Niektóre wymogi są na poziomie dziesięciolatka”. KGP obniża wymogi sprawnościowe dla policjantów

Obniżenie wymogów sprawnościowych, jak informuje „Rzeczpospolita”, Komenda Główna Policji tłumaczy spadkiem ogólnej kondycji społeczeństwa, a więc i funkcjonariuszy.