Ostrzegali przed edukacją antydyskryminacyjną i seksualizacją, podając nieprawdziwe dane. Jest wyrok

Chodzi o list rozesłany do 20 tys. szkół przez Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. List, w którym znalazło się m.in. zdjęcie i dane osobowe scenarzystki Marty Konarzewskiej z Parady Równości. Pani Marta sprawę o ochronę dóbr osobistych skierowała do sądu i proces wygrała.