To koniec. Nauczyciele wycofują się z negocjacji z rządem

Zgodnie z wczorajszymi (16.06) przewidywaniami Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o wycofaniu swoich przedstawicieli z udziału w spotkaniach grup tematycznych trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Podobne decyzje podjęły już wczoraj Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, zatem grupa robocza ds. oceny nauczycieli odbędzie się bez udziału strony związkowej.