Uchwalono projekt zmiany planu w rejonie ulicy Przeskok

Za uchwałą głosowało 21 radnych biorących udział w sesji, pięciu wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw