Walne Orlenu uchwaliło wypłatę dywidendy. Daniel Obajtek z absolutorium

Dywidenda PKN Orlen za 2020 r. wyniesie 3,5 zł na jedną akcję. Na jej wypłatę spółka przeznaczy prawie 1,5 mld zł z kapitału zapasowego. Także z niego pokryta zostanie strata netto koncernu za 2020 r. w wysokości ponad 2,3 mld zł – zdecydowali w czwartek akcjonariusze PKN Orlen. Udzieli również absolutorium zarządowi, w tym prezesowi Danielowi Obajtkowi, oraz radzie nadzorczej płockiego koncernu.