Mocne słowa w czasie protestu pod kancelarią premiera. Minister do odwołania?

Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, ale też reprezentanci rodziców, uczniów, szkół niepublicznych i organizacji społecznych podpisali się pod apelem przeciw próbom centralizacji i upartyjnienia systemu edukacji w Polsce.