Wyremontują najgorszy chodnik w Kuźni Raciborskiej

Tak Paweł Macha, burmistrz Kuźni Raciborskiej nazwał chodnik znajdujący się w ciągu ul. Słowackiego, naprzeciwko urzędu miejskiego. Zapowiedział przy tym jego modernizację oraz wyjaśnił, dlaczego w początkowej fazie będzie ułożony tylko z czerwonej kostki brukowej.